Fjerdingen : innhold
Navigasjonsknapper
Tekst:
Lars Egeland
( Lars.Egeland@hive.no )

Redaksjonskomité:
Bjørg Wittek, formann
Inger Lise Børringbo
Rolf Storm Solberg

Trykt utgave:
Utgitt av Stiftelsen Gamle Tønsberg, 1992
(Hefte nr. 12 i serien Gamle Tønsberg)

Web-presentasjon, juni 1997:
Kjell Ove Jahr
( Kjell.O.Jahr@hive.no )


Kilder:

Trykte kilder:
 • Moe, Thorleif og Erling Dittmann: Med gutteøyne under fjellet. Tønsberg, 1989.
 • Gyldendal og Aschehougs store norske leksikon
 • Johnsen, Oscar Albert: Tønsbergs historie 1-3, 1934-1954
 • Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. Oslo : Gyldendal, 1956.
 • Norsk biografisk leksikon. Kristiania: Aschehoug, 1923
 • Riksantikvaren i Tønsberg: Nøkkel til gamle hus og matrikkelnummer i Tønsberg.
 • Karl Schørn: Gater og gatenavn i Tønsberg 1933
  I:Vestfoldminne 1933 bind 3 s. 68-86.
 • Utskrift av folketellingen 1801. Historisk Institutt, Universitet i Bergen.
 • Tønsberg bystyre. Saksdokumenter 1880-1980.
 • I tillegg diverse artikler fra Tønsbergs Blad og Vestfold Arbeiderblad i perioden 1965 til 1988, både redaksjonelt stoff og artikler fra Gamle Fjerdingen av Arne Hafallen.
 • Mikrofilm av Tønsbergs Blad i perioden 1881-82.

Andre skrevne kilder:

 • Hvistendahl, Isabel: Dronning Blanca
  I: Vår gamle by, Tønsberg og omegn husmorforening studiering våren 1956 (I Vestf. fylkesmuseums arkiv)
 • Diverse dokumenter fra Tønsberg Fattigkommission 1880- 1936. Tbg kommunes arkiv.
 • Tønsberg Prisnevnd for faste eiendommer 1940-1950. Tønsberg kommunes arkiv.
 • Skattetakster i Tønsberg 1940.Tønsberg kommunes arkiv.
 • Ligningsoppgjør 1938.


Takk til konservator Per Thoresen og Egil Christophersen for gjennomlesning og påpeking av feil. De feil som fortsatt måtte forekomme er forfatteren alene ansvarlig for. Takk til alle beboere i Fjerdingen som jeg har snakket med og som har gitt meg nødvendig bakgrunn for heftet. Utover de som nevnes i teksten - en særlig takk til Ingrid, Ada og Marit.


Navigasjonsknapper