Høgskolen i Vestfold | Nettbiblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie

Erling Eriksen
 

Fra Buskeroa til Semsbyen 
En stasjonsby blir til

Innhold:
Forord
Det gamle Buskeroa-området
Jernbanen kommer
Fra Buskeroa til Semsbyen
- En stasjon blant bondegårder
- Ny industri fra ny energi
- Handel og håndverk
- Trafikk og veger
- Befolkning og bebyggelse
- Skoleforhold og kulturtiltak
- Sentrumsfunksjoner
- Administrative forhold
Nye tider
Kilder og litteratur
 
 

Papirutgave: Tønsberg: Stiftelsen Gamle Tønsberg, 1989
(utgitt som hefte nr. 10 i serien Gamle Tønsberg)
Nettutgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000.
Copyright for nettutgaven: Høgskolen i Vestfold
med tillatelse fra Stiftelsen Gamle Tønsberg