Gamle Tønsberg : Bod og brygge [ forside/innhold ] [ første bilde -> ]

Bildegalleri

Klikk på bildene for å se store utgaver.
 
Bryggebebyggelsen 1875
Tønsberg Havn 1900
Bryggeliv fra århundreskiftet
Tollbodbrygga

Fra nr. 30s eldste del
Fra loftetasjen i nr 30
Del av takkonstruksjonen
Nr. 30 partiet fra 1859-63
Erling Ebbesen akvarell: Bryggeliv
Sjøboden på Nedre Langgate 30
Nedre Langgate 28 og 30
Opprinnelig yttervegg fra 1859-63
Bryggene 1880
Tønsberg, noe før 1864
Bryggene 1868
Bryggene 1891
Lokaltrafikk og hvalfangst
Gavlene preget bryggefronten
Bodene 1975
Nedre Langate 30

Der intet annet er nevnt, er fotografiene tatt av Lars-Axel Guldahl og Bjarne Stenberg sommeren 1975. Oppmålingstegningene er gjort av samme.


 
 
Gamle Tønsberg : Bod og brygge [ forside/innhold ] [ første bilde -> ]