Gamle Tønsberg : Bod og brygge [ forside/innhold ] [ neste -> ]

Forord til 1978-utgaven

Dette heftet er først og fremst viet tre av sjøbodene i Tønsberg. Disse bodene har vært deler av et gammelt og særpreget bymiljø. Det er derfor naturlig også å trekke inn dette forhold.

At heftet har latt seg realisere, skyldes velvilje og økonomisk innsats fra Stiftelsen Gamle Tønsberg. Formannen, Fridtj. Jahnsen, og fylkeskonservator E. Eriksen har vært til stor hjelp under arbeidet.

Illustrasjonene er i det vesentligste hentet fra Th. Larsens rike og unike samling av Tønsberg-bilder. Der intet annet er nevnt, er fotografiene tatt av Lars-Axel Guldahl og Bjarne Stenberg sommeren 1975. Oppmålingstegningene er gjort av samme.

Tønsberg i juni 1978

Th. Bugge                        Bjarne Stenberg                        Per Thoresen

 

 

 

 

 
Gamle Tønsberg : Bod og brygge [ forside/innhold ] [ neste -> ]