- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Elektroniske tekster > Studenttekster > Samfunnsfag
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   26. mars 2007
   nettbibl@hive.no
    

.

Studenttekster : HE : LU : MA : RI : SA
 

Studenttekster fra Avdeling for samfunnsfag (SA) Avdelingens
hjemmeside
 >>
 
Klikk her for liste over studentarbeid fra SA registrert i BIBSYS (inkl. papirutgaver)
 
2006 2006 | 2005 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | Topp
Dahlen, Mira Innvandrere og det norske samfunn
Forholdet mellom utdanning og integrering på
arbeidsmarkedet hos ikke-vestlige innvandrere

PDF-format (156 kB)
Bachelor oppgave sosiologi høsten 2006
Grong, Darina Stoyanova

Fenomenet kriminalitet
Lovbrudd som eget valg. Et sosiologisk essay.

PDF-format (146 kB)
Bachelor oppgave sosiologi våren 2006

Hadland, Ingrid

Klassereisen - om dilemmaer og kulturelle prosesser
PDF-format (145 kB)
Bachelor oppgave sosiologi våren 2006

Moskvil, Linn-Renate Kulturbegrepet og identitet i moderniteten:
Det nye kulturbegrepet sett i lys av modernitetsparadigmet

PDF-format (128 kB)
Bachelor oppgave sosiologi høsten 2006
Nguyen, Helena Branntakster som kilde til økonomisk historie og geografi
Oppgangsperioden i Tønsberg 1797 - 1807

PDF-format (3,3 MB)
Bachelor oppgave historie våren 2006
Næss, Trine

Det moderne prosjekt: Å finne seg selv
PDF-format (232 kB)
Bachelor oppgave sosiologi våren 2006

Sørensen, Kenneth

Fattigdom. Struktur versus individ
PDF-format (150 kB)
Bachelor oppgave sosiologi våren 2006

2005 2006 | 2005 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | Topp
Carm, Anders Sosiale forhold i Cruz Bay, St. Jan 1841-1850
PDF-format (24 MB)
Bachelor oppgave historie våren 2005
Jakobsen, Dagfinn

Byen Christiansted på øya St.Croix i Dansk Vestindia 1846
PDF-format (4,4 MB)
Bachelor oppgave historie våren 2005

Kallåk, Mari Kristine

Kjønn, identitet og media
Et teoretisk perspektiv på hvordan media kan påvirke kjønns- og identitetskonstruksjon

PDF-format (142 KB)
Bachelor oppgave sosiologi våren 2005

Mangelrød, Inger Lise

Brødrene og slavene
Fra brødremenighetens plantasjer i 1840-årenes Dansk Vestindia.

PDF-format (1,3 MB)
Bachelor oppgave historie våren 2005

Tholander, Morten

Seremonielle regelbrudd som en kilde til desintegrasjon
PDF-format (127 K B)
Bachelor oppgave sosiologi våren 2005

2003 2006 | 2005 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | Topp
Arntzen, Arve

Å tene på Tjøme
Om tjenestefolk på Tjøme på 1800-tallet

PDF-format (284 kB)
Semesteroppgave i historie mellomfag, høsten 2003

Grønnerød, Ida Marie «den fikk marinebase som satte preg på sed og skikk»
Opplagshavna og lokalsamfunnet i Melsomvik 1898 –1920

PDF-format (2,3 MB)

Semesteroppgave i historie mellomfag, våren 2003
Thrane, Erik Smith Kjønnsidentitet ved funksjonssvikt
PDF-format (164 kB)

Mellomfagsoppgave i sosiologi , høsten 2003
2001 2006 | 2005 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | Topp
  Eksamensoppgave og løsningsforslag til eksamen i markedsføring 2.5.01, Word-format (69 kB)
2000 2006 | 2005 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | Topp
Andersen, Flávio Duarte Apenes gjennom tidene
Fra marineboliger til verneverdig haveby

Semesteroppgave i historie mellomfag, høsten 2000
(Fulltekst kun tilgjengelig i PDF-format)
Høihilder, Karianne Citadellet
Planlagte og faktiske militære funksjon 1820-1860

Semesteroppgave i historie mellomfag, høsten 2000
Publisert som artikkel i Borreminne 2001
Kirchhoff, Lone «Al Udgift her gaar saaledes direkte til de fattige selv»
Sandefjord Fattigvesen i 1890-årene

Semesteroppgave i historie mellomfag, høsten 2000
Også tilgjengelig i Word-format (2,2 MB) og PDF-format (3,7 MB)
Solerød, Randi Karen Regionplanlegging i Vestfold
- Med utgangspunkt i «Regionplanskisse for Vestfold 1971»

Semesteroppgave i historie mellomfag, høsten 2000
(PDF-format)
  Eksamensoppgave og løsningsforslag til eksamen i markedsføringsledelse, MAF71 (=AMF1) 05.12.00
1999 2006 | 2005 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | Topp
Brødsjø, Huun, Knudsen, van der Laan, Olsen & Singh Brukerinvolvering i skolens inneklima-arbeid : eventyret om Askeladd Gustav og miljøhøna
Prosjektrapport ved Studium i administrasjon og ledelse
Også tilgjengelig i Word-format (919 kB)
 

 

Studenttekster : HE : LU : MA : RI : SA

 
.
-

- - - -

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -