- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Digitale tekster > Studenttekster
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket:
   Postboks 2243, 3103 Tønsberg
   E-post: biblioteket@hive.no
   Telefon: 33 03 70 70

-
-

Kopisenteret:
   Postboks 2243, 3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   3. sept. 2008
   nettbibl@hive.no
    

.

. Utvalgte studentarbeid

Velg lister over utvalgte studentoppgaver fra de forskjellige avdelingene:

Se også liste over studentarbeid registrert i BIBSYS (inkludert papirutgaver) >>

Fritekstsøk i studentoppgavene:
Søkeord:

Til studentene:

Ønsker du at din oppgave skal registreres i BIBSYS og føres opp på disse listene? Kontakt i så fall din faglærer for godkjenning:

Kriterier/retningslinjer:
  • Oppgaven må godkjennes og anbefales av en faglærer.
  • Oppgaven må være avsluttet og innlevert.
  • Oppgavens innhold skal være sjekket med hensyn til opphavsrettslige forhold (se Clara)
  • Datoangivelse og navn på de(n) ansvarlige skal være synlige.
  • For hovedprosjekt skal det skrives en publiseringskontrakt (se retningslinjer for arkivering og publisering av hovedprosjekt med tilhørende skjema).
  • Kun oppgaver som er lagret på HVE-Bibliotekets vevtjenere kan bli registrert i BIBSYS.
  • Mulighetene til publisering via HVE-Biblioteket medfører ingen plikt for HVE-Biblioteket til å publisere oppgaver på veven.
  • HVE-Biblioteket velger publiseringsformat (html, pdf etc)

 

 
.
-

- - - -

Det er foreløpig kun Avdeling for helsefag som rutinemessig leverer studentoppgaver til biblioteket - fra de andre avdelingene foreligger kun et fåtall oppgaver.

 

Brage HVE
Masteroppgaver vil etterhvert bli arkivert i Brage HVE.
Brage HVE er Høgskolen i Vestfolds institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelig arbeider utført av høgskolens studenter og ansatte. Arkivet vil blant annet inneholde studentarbeider på masternivå, skriftserien og på sikt vitenskapelige artikler. Brage er et BIBSYS-produkt som brukes av de fleste høgskoler i Norge.
Gå til Brage HVE >>

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -