Erling Dittmann

SLOTTSFJELLSKOLEN
- og vi som gikk der

Slottsfjellskolen

Innhold

Opprinnelig utgitt i papirutgave av Cicero a.s. trykkeri og bokbinderi, Tønsberg, 1982.
Vev-utgave tilrettelagt av
Jarle Haugen, Lars Egeland og Kjell Ove Jahr for Høgskolen i Vestfold, 1999

Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999