SJØMANNSUTDANNINGEN
I TØNSBERG 
GJENNOM 125 ÅR 
1859-1984
Jubileumsskrift

Innhold:
Forord 
Utvikling av skipsfart og tradisjonell sjømannsutdanning i Tønsberg gjennom mer enn hundre år av Per E. Svensen
Fra sjømannsskole til maritim videregående skole av Johs. Henriksen
Maritim grunnutdannings plass i det videregående skoleverk av Reilly Solhaug
Fra sjømannsskole til Maritim Høgskole av Svein Kaasa
Maritim høgskole i det regionale høgskolesystem av Magne Førre
Personalet ved Tønsberg Maritime videregående skole 1983/84
Skoleutvalget TMVS 1983/84 
Rådgivende yrkesutvalg TMVS
Tønsberg Maritime Høgskole (TMH) Lærerpersonale 1983/84 
Skoleutvalget 1983/84 TMH 

Vev-utgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999
Opprinnelig utgave: Tønsberg Maritime Høgskole og Tønsberg Maritime Videregående skole, 1984