Høgskolen i Vestfold | Biblioteket | Digitale tekster | Lokalhistorie 
 Sem og Slagen - en bygdebok. Bind 2, Kulturhistorie, del 2.
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001.
Gå til: | Forside | Innhold |< forrigeneste >
 
 

Aldershjem.

     I 1886 ble gården Askehaug (g.nr. 41) innkjøpt til pleiehjem for Sem kommune. (Bd. I, s. 248). A. Abrahamsen og hustru, Larvik, ble i 1887 ansatt som bestyrer og bestyrerinne.
     Det ble straks tilbygget et bryggerhus, og i 1888 kom en ny uthusbygning.
     Snart trengtes mer plass, og i 1933 kjøpte kommunen en tomt av Ås (under Jarlsberg) g.nr. 13, b.nr. 9, og oppførte her et pleiehjem for 40 personer. Det ble tatt i bruk 1935. (Bd. I, s. 100).
    Imidlertid ble det snart spørsmål om mer plass, og i 1950 planla kommunen oppførelse av et aldershjem på Nordre Nes i Slagen.
     Det nye aldershjem ble planlagt med 51 senger. Omkostningene var beregnet til 1,6 million kroner.
     Der er nå planlagt en utvidelse til ytterligere 40 personer. Likeledes er det fremkastet planer om å bygge en del aldersboliger.
     En forberedende komite med Ruth Horgen som formann, ble så avløst av en byggekomite, hvor også Ruth Horgen var formann. De øvrige medlemmer var Kåre Larsen, Oskar Horgen og Gert Bjerløv. De nødvendige midler ble i 1954 av herredstyret bevilget enstemmig og uten debatt.  
     Anlegget består av en større blokk i to etasjer med en fløybygning på en etasje. Nord for hovedbygningen ligger en bygning for betjeningen i to etasjer. Den er beregnet på 14 personer.
     Hjemmet ble innviet 4. april 1956.       Sem pleiehjem.


Styret i Sem pleiehjem: 
Bak: Magda Fevang, Marit Staalerød, Louise Semb, Oddvar Skotte.
Foran: Hans L. Hogsnes, Ingeborg Larsen, Jørgen Graw


Nes aldershjem


Det første styret for Nes aldershjem: 
Bak: Gert Bjerløw, Elise Mathisen, Maja Anthonisen, Oddvar Skotte
Foran: Esther Christensen, Ruth Horgen, Kåre Larsen Sems Sparebanks hvilehjem.

     Ved Sems Sparebanks hundreårs jubileum i 1955  besluttet bankens ledelse å reise et varig minne om jubileet i form av et hvilehjem på Nes i Slagen. Tanken med gaven er at eldre mennesker som har bodd i bygden i minst 5 år her skal kunne få seg sitt eget hjem, hvor de kan ta med seg sine private eiendeler og stelle seg selv.
     Huset som er bygget i en etasje av hensyn til de eldre og av hensyn til pleiehjemmet, gir rom for fem hybelleiligheter og to 2 værelsesleiligheter. Hybelleilighetene i hvilehjemmet er beregnet på enslige og to romsleilighetene på ektepar. Til hver av de 7 leilighetene hører eget tekjøkken, toalett og dusj.
     Leilighetene utgjør således selvstendige enheter, og de er alle utstyrt med egen overbygget terrasse. Videre omfatter bygget en felles hall. I kjelleren er det fyrrom, matbod for hver av leilighetene og et vaskerom, som det er tanken å utstyre med en vaskemaskin.


MARIE TRESCHOWS MINNE

NORDRE NES


     Sommeren 1950 flyttet Marie Treschow sin husholdningsskole fra Fritzøehus til Nordre Nes i Slagen,
Denne gård (gnr. 156) ble i 1850 innkjøpt av godseier Fritz Treschow, Fritzøehus, og overgitt til hans datter Marie Treschow.
     Frøken Trechow overførte hit den husmorskole hun i noen år hadde drevet på Fritzøehus.
     Hun døde 24. februar 1953 og hadde i sitt testamente bestemt at hennes formue skulle anvendes til humanitære formål.
     Eiendommen Nordre Nes skulle omdannes til et pleiehjem for poliomyelittpasienter. Til eiendommen hører 33 mål som er parkmessig behandlet. Huset inneholder 23 værelser. I bygningen er også svømmebasseng.
     Hjemmet er beregnet på 22 pasienter og et tjenerskap på 13 personer.”VILLA VITA” i PRESTERØDÅSEN

     Hjem for åndssvake barn. Hjemmet har hatt barn i alderen 8 14 år. Det var drevet av frk. Ruth Bjerknes. (Opphørte 1961.)


BJERKELY BARNEHJEM

med plass til 10 barn er oppført av kommunen og var ferdig i  1959.
     Tomten og bygget kostet 260 000 kr., inventar og utvendige anlegg 80 000 kr. og statens tilskudd utgjorde 25 000 kr.


Gå til: | Toppen | Forside | Innhold | < forrige | neste >