Per Jarle Sætre, Terje Kristensen og Kåre Gerhard Christensen:
Hør på oss! : elevenes syn på miljøundervisning og miljøspørsmål : rapport nr. 5 fra MUVIN 2 i Norge

Forrige sideInnholdNeste side

Forord

Nordisk samarbeid innen miljøundervisning har eksistert i 25 år. Etter en rekke nordiske symposier om miljøundervisning som hvert annet år ble arrangert i de nordiske hovedsteder i perioden 1983 - 1991, vedtok Nordisk Ministerråd å fortsette samarbeidet gjennom et prosjekt som fikk navnet MUVIN - MiljøUnderVisning I Norden. I MUVIN har skoleelever i Norden arbeidet med «Interessekonflikter i bruk av naturressurser». Målet var å bedre kvaliteten på miljøundervisningen i alle skoleslag gjennom å studere miljøproblemer i samfunnet med tanke på å utvikle elevenes handlingskompetanse i miljøspørsmål.

Terje Kristensen, Universitetet i Oslo, og Kåre Gerhard Christensen, Høgskolen i Vestfold, har hatt hovedansvar for den avsluttende forskningsrapporten i MUVIN 2 i Norge. Statens utdanningskontor i Vestfold har publisert rapporten. I prosjektets elevundersøkelse har Per Jarle Sætre ved Høgskolen i Sogn og Fjordane hatt et hovedansvar, men vi har analysert og bearbeidet data i fellesskap og er felles ansvarlig for denne rapporten som er nummer fem i serien av rapporter fra MUVIN 2 i Norge. Rapporten omhandler elevens syn på og kunnskaper i miljøspørsmål, erfaring med miljøundervisning generelt og MUVIN spesielt.

Vi vil takke it-konsulent Arthur Grindhaug for god hjelp med innlegging av data fra elevundersøkelsen.

Sogndal/Oslo/Tønsberg i mars 2000

Per Jarle Sætre, Terje Kristensen, Kåre Gerhard Christensen

 

Forrige sideInnholdToppen av sidenNeste side

Per Jarle Sætre, Terje Kristensen og Kåre Gerhard Christensen:
Hør på oss! : elevenes syn på miljøundervisning og miljøspørsmål
Rapport nr. 5 fra MUVIN 2 i Norge