MUVIN-logo

Per Jarle Sætre
Terje Kristensen
Kåre Gerhard Christensen

«Å arbeide med problem det ikkje finst løysing på»

Interessekonflikter i bruk av naturressurser som tema i miljøundervisningen.
- Om MUVIN (miljøundervisning i Norden) prosjektet i Sogn og Fjordane.

Rapport nr 2 fra MUVIN 2 i Norge


Innhold

Forord

Rapport-ark
 

HSF           UiO           HVE      

FORORD

Våren 1995 fikk Per Jarle Sætre oppdrag fra Statens Utdanningskontor i Sogn og Fjordane å være veileder på muvinprosjektet i fylket. MUVIN står for Miljøundervisning i Norden og er et nordisk skoleutviklings- og forskningsprosjekt. Sætre fikk godkjennelse av forskningsledelsen i prosjektet Kåre Gerhard Kristensen og Terje Kristensen til å utarbeide en egen rapport fra Sogn og Fjordane. Utarbeidelsen har skjedd i samarbeid med forskningsledelsen.

Sogndal /Oslo/ Tønsberg desember 1997

Per Jarle Sætre
Terje Kristensen
Kåre Gerhard Christensen


Vev-utgave: 11.5.98
ved HVE-biblioteket