- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Rapport 8/2006: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   13. juni 2006
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Thomas Moser, Turid Thorsby Jansen, Mari Pettersvold og Berit Aanderaa:
Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel

Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Delrapport 6 – Oppsummering og anbefalinger

Rapport 8/2006, Høgskolen i Vestfold
33 sider - 50 kroner
Fulltekstutgave (pdf-format - 311 kb)

Om rapporten:
Denne avsluttende rapporten sammenfatter funnene fra prosjektet ”Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel” i oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Delprosjektene 1-4 som inngikk i totalprosjektet fremstilles i korthet og de vesentlige funnene oppsummeres. Delprosjekt 5, en mer litteraturbasert analyse av forliggende erfaringer og kunnskap, danner en bakteppe for denne rapporten. I rapportens siste del forsøkes det på grunnlag av erfaringene med kartleggingsprosjektene å trekke noen konkusjoner for utvikling av en kompetanseplan for barnehagesektoren

Om forfatterne:
Thomas Moser er professor i idrettsvitenskap og forskningsleder ved Barnehagesenteret ved HVE.

Turid Thorsby Jansen er utdannet førskolelærer med hovedfag i banehagepedagogikk og arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.

Mari Pettersvold er sosiolog og arbeider som høgskolelektor i førskolelærerutdanningen og som daglig leder av Barnehagesenteret – Senter for samarbeid om barnehageutvikling ved Høgskolen i Vestfold.

Berit Aanderaa er utdannet førskolelærer med hovedfag i barnehagepedagogikk og arbeider som førstelektor ved avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Vestfold.

Copyright: HVE / Forfatterne 2006
ISBN 82-7860-179-8 (Papirutgave)
ISBN 82-7860-180-1 (Elektronisk utgave)

     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -