- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Rapport 6/2006: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   16. juni 2006
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Grete Nesset, Thomas Moser og Mari Pettersvold :
Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel

Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Delrapport 4 - Betraktninger om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant nøkkelpersoner som arbeider for og med barnehager

Rapport 6/2006, Høgskolen i Vestfold
34 sider - 50 kroner
Fulltekstutgave (pdf-format - 302 kb)

Om rapporten:
Dette er den fjerde delrapporten fra prosjektet ”Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel” i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I rapporten presenteres resultater fra 13 intervjuer med nøkkelpersoner som arbeider for institusjoner eller organisasjoner med barnehagefeltet som sentralt virksomhetsområde. Med dette delprosjektet fokuseres det særlig på å ivareta bredden og dybden i refleksjonene og vurderingene som gjelder kompetanse og kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Hensikten er bl.a. en utvidelse og nyansering av tradisjonelle perspektiver innenfor høgskolene, barnehagene, kommunene og fylkesmannsembetene.

Om forfatterne:
Grete Nesset er utdannet førskolelærer med hovedfag i pedagogikk og arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold og er for tiden også studieleder.

Thomas Moser er professor i idrettsvitenskap og forskningsleder ved Barnehagesenteret ved HVE.

Mari Pettersvold er sosiolog og arbeider som høgskolelektor i førskolelærerutdanningen og som daglig leder av Barnehagesenteret – Senter for samarbeid om barnehageutvikling ved Høgskolen i Vestfold.

Copyright: HVE / Forfatterne 2006
ISBN 82-7860-174-7 (Papirutgave)
ISBN 82-7860-175-5 (Elektronisk utgave)

     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -