- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Rapport 5/2006: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   20. juni 2006
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Berit Aanderaa, Thomas Moser, Bettina Dudas, Turid Thorsby Jansen og Mari Pettersvold:
Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel

Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Delrapport 3 - Vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant kommunale barnehageansvarlige

Rapport 5/2006, Høgskolen i Vestfold
87 sider - 80 kroner
Fulltekstutgave (pdf-format - 1,8 Mb)

Om rapporten:
Dette er den tredje delrapporten fra prosjektet ”Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel” i oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Kommunene spiller en betydelig rolle på barnehagefeltet, både som arbeidsgiver, eier og myndighet. Ved hjelp av et spørreskjema ble de barnehageansvarlige i de 76 kommunene som også var representert i delprosjekt 2 spurt om deres erfaringer med og vurderinger av etter- og videreutdanningsvirksomheten i barnehagesektoren. Rapporten oppsummerer svarene og løfter fram noen vurderinger og spørsmål i forhold til kompetanseutvikling på barnehageområdet.

Om forfatterne:
Berit Aanderaa er utdannet førskolelærer med hovedfag i barnehagepedagogikk og arbeider som førstelektor ved avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Vestfold.

Thomas Moser er professor i idrettsvitenskap og forskningsleder ved Barnehagesenteret ved HVE.

Bettina Dudas er utdannet idrettspedagog/idrettsterapeut med hovedfag i tilpasset fysisk aktivitet. Hun er prosjektmedarbeider ved Høgskolen i Vestfold.

Turid Thorsby Jansen er utdannet førskolelærer med hovedfag i barnehagepedagogikk og arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.

Mari Pettersvold er sosiolog og arbeider som høgskolelektor i førskolelærerutdanningen og som daglig leder av Barnehagesenteret – Senter for samarbeid om barnehageutvikling ved Høgskolen i Vestfold.

Copyright: HVE / Forfatterne 2006
ISBN 82-7860-172-0 (Papirutgave)
ISBN 82-7860-173-9 (Elektronisk utgave)

     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -