- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Rapport 4/2006: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   15. juni 2006
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Thomas Moser, Bettina Dudas, Turid Thorsby Jansen ogMari Pettersvold :
Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel

Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Delrapport 2 – Styreres (daglige lederes) vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning

Rapport 4/2006, Høgskolen i Vestfold
63 sider - 80 kroner
Fulltekstutgave (pdf-format - 762 kb)

Om rapporten:
Dette er den andre delrapporten fra prosjektet ”Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel” i oppdrag av Kunnskapsdepartementet. I rapporten presenteres resultatene fra en landsrepresentativ undersøkelse av etter- og videreutdanning i barnehagesektoren. Mellom februar og april 2006 ble det sendt ut 1127 spørreskjemaer til styrerne i alle barnehager i 76 kommuner eller bydeler i hvert fylke. Undersøkelsen inneholder spørsmål om institusjonen, generelle spørsmål om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning, konkrete erfaringer med og fremtidig behov for etter- og videreutdanning.

Om forfatterne:
Thomas Moser er professor i idrettsvitenskap og forskningsleder ved Barnehagesenteret ved HVE.

Bettina Dudas er utdannet idrettspedagog/idrettsterapeut med hovedfag i tilpasset fysisk aktivitet. Hun er prosjektmedarbeider ved Høgskolen i Vestfold.

Turid Thorsby Jansen er utdannet førskolelærer med hovedfag i barnehagepedagogikk og arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.

Mari Pettersvold er sosiolog og arbeider som høgskolelektor i førskolelærerutdanningen og som daglig leder av Barnehagesenteret – Senter for samarbeid om barnehageutvikling ved Høgskolen i Vestfold

Copyright: HVE / Forfatterne 2006
ISBN 82-7860-170-4 (Papirutgave)
ISBN 82-7860-171-2 (Elektronisk utgave)

     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -