- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Rapport 3/2006: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   15. juni 2006
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Turid Thorsby Jansen, Mari Pettersvold og Thomas Moser :
Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel

Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Delrapport 1 – Dialogmøter mellom fylkesmenn og regionale høgskoler om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning

Rapport 3/2006, Høgskolen i Vestfold
37 sider - 60 kroner
Fulltekstutgave (pdf-format - 429 kb)

Om rapporten:
Dette er den første av seks delrapporter fra prosjektet ”Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel” i oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Fylkesmannsembetene og de regionale høgskolene er sentrale aktører i utvikling av kompetanse i barnehagesektoren. Det ble gjennomført en samtale basert på en guide utviklet av prosjektgruppen og ledet av fylkestillitsvalgte i Utdannings­forbundet. Informantene kommer med viktige bidrag som gir mer innsikt i og kunnskap om aktuelle etter- og videreutdanningstiltak, hvilke aktører som driver med hvilke type tiltak, erfaringer som foreligger fra disse tiltakene, hvordan etter- og videreutdanningen styres samt hvilke kompetanseutviklings­behov som finnes.

Om forfatterne:
Turid Thorsby Jansen er utdannet førskolelærer med hovedfag i barnehagepedagogikk og arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.

Mari Pettersvold er sosiolog og arbeider som høgskolelektor i førskolelærerutdanningen og som daglig leder av Barnehagesenteret – Senter for samarbeid om barnehageutvikling ved Høgskolen i Vestfold.

Thomas Moser er professor i idrettsvitenskap og forskningsleder ved Barnehagesenteret ved HVE.

Copyright: HVE / Forfatterne 2006
ISBN 82-7860-168-2 (Papirutgave)
ISBN 82-7860-169-0 (Elektronisk utgave)

     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -