- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Rapport 2/2006: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   24. mai 2006
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

.Åse Gulbrandsen, Thomas Moser, Mari Pettersvold, Anne Lene Vintervold:
Det var en gang et sykehus eller Kommer det an på størrelsen?

Rapport 2/2006, Høgskolen i Vestfold
71 sider - 180 kroner
Fulltekstutgave (pdf-format - 513 kb)


Om rapporten :
Rapporten omhandler en evaluering av oppstarten av ”storbarnehagen” Sophies Hage på oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdelingen for barn og utdanning med særlig fokus på det fysiske miljøets størrelse. Sophies Hage er Nord-Europas største barnehage. Rapporten gir innsikt i etableringen av en helt unik barnehage og reiser også mer generelle faglige spørsmål av betydning for utbygging og utvikling av nye og utradisjonelle barnehager.

Om forfatterne:
Åse Gulbrandsen er førskolelærer og spesialpedagog, og har hovedfag i barnehagepedagogikk. Hun har arbeidet i mange år i barnehage, som pedagogikklærer og praksisveileder i førskolelærerutdanningen. Er spesielt opptatt av 0- 3-åringene i barnehagen og har hatt ansvar for fordypning i Småbarnspedagogikk ved Høgskolen i Vestfold.

Thomas Moser er professor i idrettsvitenskap og forskningsleder ved Barnehagesenteret ved HVE. Han arbeider bl.a. med emnene kroppslighet og læring, rom og læring samt kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehagen.

Mari Pettersvold er sosiolog og arbeider som høgskolelektor i førskolelærerutdanningen og som daglig leder av Barnehagesenteret – Senter for samarbeid om barnehageutvikling ved Høgskolen i Vestfold.

Anne-Lene Vintervold er førskolelærer og cand. polit med hovedfag i pedagogikk. Hun arbeider som høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold, og underviser i pedagogikk på førskolelærerutdanning. Hun arbeider bl.a. med 0-3-åringer og har utviklet og hatt ansvar for fordypningen Småbarnspedagogikk.

Copyright: HVE / Forfatterne 2006
ISBN 82-7860-166-6 (Papirutgave)
ISBN 82-7860-167-4 (Elektronisk utgave)

     Skriftserien 

<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -