- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Rapport 10/2003: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   20. januar 2005
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Halldis Breilid og Tove Nicolaisen:
Den narrative dimensjon i KRL-fagets lærebøker

En analyse av fortellingsgrepet og utvalgte temaer i læreverkene

Rapport 10/2003, Høgskolen i Vestfold
97 s. - 130 kroner
Fulltekstutgave (PDF-format)

Copyright: Høgskolen i Vestfold /forfatterne
ISBN papirutgave 82-7860-095-3
ISBN elektronisk utgave 82-7860-096-1

Om rapporten:
I KRL-faget i grunnskolen skal alle religioner og livsanskuelser presenteres ved hjelp av en fortelling. I denne rapporten analyseres utvalg, presentasjon og bruk av fortellinger i læreverk i KRL. Forfatterne forsøker også å utvikle kriterier for vurdering av fortellingsstoff i lærebøker.

I tillegg til læreverk-analysen, har forfatterne gjennomført to fokusgruppeintervjuer med grunnskolelærere. Det ene intervjuet var med lærere fra to flerkulturelle skoler i Oslo, - det andre med lærere i en innlandskommune i Buskerud. 


Rapporten er en del av programmet Valg og vurdering av lærebøker og andre læremidler som er organisert av UFD/Læringssenteret og Norsk Faglitterær forfatter og oversetterforening og støttet av Den norske Forleggerforening. Programmet er organisert av Høgskolen i Vestfold.

     Skriftserien 
<< Tilbake til hovedsiden for Skriftserien

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2007

2006 (14 titler)

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -