Vestfold College / Høgskolen i Vestfold (HVE)  
 

 

Einar Berggraf Jacobsen, Thomas Moser,
Inger Åshild By, Jon Fjeld, Kjell Terje Gundersen, Rasmus Stokke

L97 og kroppsøvingsfaget 
- fra blå praktbok til grå hverdag? -

Elevenes og lærernes erfaringer knyttet til den nye læreplanen i kroppsøving
Hovedrapport 2

Tønsberg : Høgskolen i Vestfold, 2002
Rapport 5/2002 Høgskolen i Vestfold 
ISBN: 82-7860-064-3 (Nettutgave) 

 
Rapport 5/2002 - PDF-fil PDF-fil (Adobe Acrobat) (omfang 77s.) (863 kB)
 
PDF-formatet krever at gratisprogrammet Acrobat Reader er installert.

 

 
Einar Berggraf Jacobsen, Thomas Moser, Inger Åshild By, Jon Fjeld, Kjell Terje Gundersen, Rasmus Stokke:
L97 og kroppsøvingsfaget - fra blå praktbok til grå hverdag?
Elevenes og lærernes erfaringer knyttet til den nye læreplanen i kroppsøving
Hovedrapport 2
Copyright © 2002 forfatterne / Høgskolen i Vestfold
Konvertert og publisert på veven: 24.10.2002
HVE-Biblioteket