HVE Skriftserien
Biblioteket
Høgskolen i Vestfolds skriftserie : utgivelser i 2002

Bente M. Heian, Reidar J. Pettersen:
Nettsteder og læreverk :
Analyse av nettsteder for tre engelskverk for videregående skole. 
Delrapport 1 i prosjektet: Nettsider som integrert del av læreverk – unødvendig vedheng eller nyttig tilleggskomponent?
 

Tilgjengelig i fulltekst topp

Rapport 2/2002 

68 s.
ISBN papirutgave: 82-7860-057-0
ISBN nettutgave: 82-7860-058-9

Om rapporten: 

Nettsteder som del av læreverk er av relativt ny dato og det finnes foreløpig lite forskning på norsk grunn om dette temaet. Det finnes derfor få retningslinjer å holde seg til når man skal utvikle den delen av læreverket som skal ligge på nettet. For utviklerne av slike læremidler er det derfor viktig å få vite mer om hvordan et nettsted bør utformes og hva det bør inneholde for å være et nyttig pedagogisk hjelpemiddel.

I denne rapporten legger forfatterne frem resultatene fra en undersøkelse av nettstedene til tre sentrale læreverk i engelsk grunnkurs for videregående skole, Targets, Passage og Flying Colours. De analyserer form og innhold ut fra en pedagogisk synsvinkel og ser nærmere på hvordan design, struktur og lærestoff fremstår på nettet og hvordan det er relatert til læreverket som helhet. 

”Nettsteder og lærverk” er den første av fire rapporter fra prosjektet Nettsider som integrert del av læreverk – unødvendig vedheng eller nyttig tilleggskomponent ?  Rapporten er en del av programmet Valg og vurdering av lærebøker og andre læremidler som er organisert av UFD/Læringssenteret og Norsk Faglitterær forfatter og oversetterforening og støttet av Den norske Forleggerforening. Programmet er organisert av Høgskolen i Vestfold. 
 

Om forfatterne: 

Bente Heian er cand.philol. og underviser i engelsk og norsk ved Oslo Handelsgymnasium. Hun har erfaring fra grunnskole, videregående skole og lærerutdanning, og har skrevet en rekke lærebøker for videregående skole.

Reidar J. Pettersen er cand.paed. og arbeider i dag i SEBU Kompetanse. Han har bl.a. arbeidet innen lærerutdanning, voksenopplæring og media, og har også hatt ansvaret for en rekke FOU-prosjekter innen disse områdene.
 

Copyright: Forfatterne/Høgskolen i Vestfold 

Denne publikasjonen er tilgjengelig i fulltekst topp


[ Tilbake til publikasjons-/bestillingsliste ]

topp

Høgskolen i Vestfold    Skriftserien    Biblioteket
Sist oppdatert: 3.6.2002
Ansvarlig: nettbibl@hive.no