Vestfold College / Høgskolen i Vestfold (HVE)  
 

 

L97 og kroppsøvingsfaget
- Fra blå praktbok til grå hverdag? -

Lærernes erfaringer
knyttet til den nye læreplanen i kroppsøving

Hovedrapport 1

av
Einar Berggraf Jacobsen
Thomas Moser
Inger Åshild By
Jon Fjeld
Kjell Terje Gundersen
Rasmus Stokke

Norges forskningsråd  
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

Tønsberg : Høgskolen i Vestfold, 2001
Rapport 3/2001

Innhold: Full innholdsfortegnelse >>
ISBN nettutgave: 82-7860-048-1
Avdeling for lærerutdanning 

 
L97 og kroppsøvingsfaget - Fra blå praktbok til grå hverdag?
Lærernes erfaringer knyttet til den nye læreplanen i kroppsøving
Hovedrapport 1

Copyright © 2001 forfatterne / Høgskolen i Vestfold
Konvertert og publisert på veven: 28.6.2001
HVE-Biblioteket