- Biblioteket      
Høgskolen i Vestfold (HVE)
-
 
-
- HVE > Biblioteket > Skriftserien > Notat 2/2004: Omtale
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
-
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

-

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

-

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85 -

Sist oppdatert:
   17. desember 2004
   nettbibl@hive.no
    

.

Høgskolen i Vestfolds
skriftserie

  -   -   -

. Hildegunn Otnes (red.) :
IKT og nye læreprosesser

En artikkelsamling basert på erfaringer fra et prosjekt ved avdeling for lærerutdanning

Notat 2/2004, Høgskolen i Vestfold
235 sider - 220 kroner
Fulltekstutgave (PDF-format)

Denne antologien bes tår av 12 artikler som alle handler om erfaringer fra prosjektet IKT og nye læreprosesser , et prosjekt som ble iverksatt høsten 2000 ved Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanning.

Artiklene viser noen av de muligheter og utfordringer som ligger i det å gjennomføre et slikt prosjekt. Både teknologiske, pedagogiske og organisatoriske aspekt blir diskutert. Forskningen rundt IKT og læring har kommet fram til at teknologien bør brukes som et kommunikasjons- og samarbeidsmedium og ikke bare som et informasjonsmedium. Det har vært viktig for oss å etablere arbeidsformer som avspeiler et slikt syn. Her har blant annet de digitale mappene - og da særlig den åpne varianten – vist seg å være et godt redskap. Vi har erfart at transparente, nettbaserte mapper åpner for samarbeid, og at hypertekstualitet er et konkret bidrag til å gjøre digitale mapper kollektive og dialogiske.

Antologien inneholder følgende artikler:

Mattias Øhra:

Kunnskapsdeling ved bruk av digitale mapper

Kristin Læret:

Samarbeidslæring i lys av ”IKT og nye læreprosesser” – en students bekjennelser

Asgjerd Vea Karlsen:

På Hvilken måte fremmer nettbasert aktivitet læring?

Geir Winje:

Organiske mapper

Hildegunn Otnes:

Prosesstekster – dokumentasjon av arbeids- og læringsprosesser i digitale mapper

Tor Arne Wølner:

Rive ned gjerdene – IKT og fag hånd i hånd

Eli Kari Høihilder:

IKT og mappevurdering – et utviklingsredskap i skolehverdagen?

Pål Runsjø:

På den annen side

Gjertrud Indresæter:

Mappearbeid og IKT som hjelpemiddel i matematikkopplæringen

Biljana C. Fredriksen:

Digitale tegneprogrammer som uttrykksmedium og læringsarena

Fride Lindstøl:

Digital dannelse i lærerutdanningen – også et praktisk-estetisk prosjekt

Kari-Anne Jørgensen:

Lekende lett eller faretruende stille? – Fysisk fostring, IKT og nye læreprosesser

Copyright: HVE / Forfatterne

 
.
-

- - - -

Utgivelser
fordelt på år:

2006

2005 (15 titler)

2004 (16 titler)  

2003 (19 titler)  

2002 (17 titler)

2001 (21 titler)

2000 (17 titler)

1999 (16 titler)

1998 (17 titler)

1997 (16 titler)

1996 (19 titler)

 


 

-
 
- -
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
- -