Avdeling for lærerutdanning 
 
Fokus på pedagogiske tekster
Copyright © 2001 forfatterne /
Høgskolen i Vestfold

 

Innhold

[ FORSIDE ]

INNLEDNING
Av Staffan Selander og Dagrun Skjelbred


GODKJENNINGSORDNINGEN FOR LÆREBØKER 1889- 2001, EN HISTORISK GJENNOMGANG
Av Berit Bratholm


CONTEXT AND CULTURE IN THE TEACHING OF ENGLISH

By Ragnhild Lund


HVOR INTERAKTIVE ER DE INTERAKTIVE TEKSTENE?

Av Hildegunn Otnes


NORSKBØKER FOR UNGDOMSTRINNET, NOEN FAGLIGE OG PEDAGOGISKE TENDENSER
Av Dagrun Skjelbred


IKKE-KRISTEN KUNST I KRL-LÆREBØKENE
Av Geir Winje

Avdeling for lærerutdanning 

 
Fokus på pedagogiske tekster
Copyright © 2001 forfatterne / Høgskolen i Vestfold
Konvertert og publisert på veven: 23.3.2001
HVE-Biblioteket