Vestfold College / Høgskolen i Vestfold (HVE) Avdeling for lærerutdanning 
 

 

Fokus på pedagogiske tekster

Artikler fra prosjektet
«Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av
lærebøker og andre læremidler»


Redigert av
Staffan Selander og Dagrun Skjelbred

Tønsberg : Høgskolen i Vestfold, 2001
Notat 5/2001

Innhold: Full innholdsfortegnelse >>

Innledning
Av Staffan Selander og Dagrun Skjelbred

Godkjenningsordningen for lærebøker 1889- 2001, en historisk gjennomgang
Av Berit Bratholm

Context and Culture in the Teaching of English
By Ragnhild Lund

Hvor interaktive er de interaktive tekstene?
Av Hildegunn Otnes

Norskbøker for ungdomstrinnet, noen faglige og pedagogiske tendenser
Av Dagrun Skjelbred

Ikke-kristen kunst i KRL-lærebøkene
Av Geir Winje

 
Notatet er også tilgjengelig i følgende formater (omfang ca 96 s.):

Avdeling for lærerutdanning 

 
Fokus på pedagogiske tekster
Copyright © 2001 forfatterne / Høgskolen i Vestfold
Konvertert og publisert på veven: 23.3.2001
HVE-Biblioteket