Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999. Gå til: | Digitale tekster | Nettbiblioteket
Svein Bjørkås: Skulpturer i Horten. Gå til: | forrige | forside| neste |

Vindmøllen

Billedhugger Fritz Røed


Vindmøllen ved Holtan ungdomsskole er det billedhuggeren Fritz Røed som står bak, og i den permanente kunstparken i Horten, er den den eneste representant for det som kalles moderne skulptur. Da den ble avduket i juni 1975, skapte den, som det meste av nyere kunst, høyst forskjellige reaksjoner. Men i dag ser det ut som om den stort sett er populær.

- “Mobilen” som var billedhuggerens navn på figuren, er ment til å være en velkomsthilsen for elevene, sa Fritz Røed under innvielsen, og i så måte fungerer den godt. Uttalelser fra elever ved skolen går ut på at de synes Vindmøllen er fin og morsom, spesielt sammenlignet med resten av skulpturene i Horten. Dersom dette er den gjengse oppfatningen blant Holtan-elevene, har Røed klart å treffe brukerne hjemme. 

l forbindelse med 75-års jubileet til DnC, ga banken en pengegave til Horten kommune. Kommunen besluttet å gi summen videre til komiteen for kunst i skolen, som igjen bestemte seg for å gå til innkjøp av et kunstverk til Holtan. Komiteen samlet seg med stor enighet om Røeds Vindmølle, som i utkastet var noe annerledes enn slik den står i dag. Søylen hadde en “egg på egg” fasong, men billedhuggeren fant denne konstruksjonen for svak når skulpturen skulle lages i full størrelse. Derfor laget han en massiv betongsøyle med det opprinnelig tenkte mønsteret malt på i blått. Vindmøllens øvre del, selve vimpelen, er sammensatt av metall og plast. Røed har gitt møllen klare farger som er lagt på i store flater. Disse er med på å gi den sitt særpreg. 

l motsetning til tradisjonell kunst der penselstrøk og modelleringsform gjerne har skapt kvalitetene, ligger tyngden i møllen nettopp i at billedhuggeren har benyttet seg av materialer og former som er typisk for samtiden. Ved at den er bevegelig på to plan, har den også fått med seg et snev av teknikken og funksjonalismen som preger vår tid. 

Fritz Røed var blant de første av de nålevende billedhuggerne som tok til å male skulpturene. Denne formen har praktisk talt ikke vært i bruk siden hellenerne satte farge på sine figurer inntil år 1000 før Kristus. l dag er det en metode som stadig blir mere brukt av billedhuggere i og utenfor Norge.

Fritz Røed er født i 1928, og han er utdannet ved Akademiet i Oslo, Akademiet i København og hos Zadkine i Paris. Han er kanskje mest kjent for sine dekorative ar-beider. Bl.a. har han foretatt en rekke store utsmykninger i Oslo. 

De senere års produksjoner har omfattet både friskulptur og mer tradisjonelt preget skulptur, og bl.a. har han stått for drabantbyutsmykning i ulike deler av landet. Røed er representert i Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Rostock bymuseum - og flere av de faste bygalleriene rundt om i Norge. Han er også innkjøpt av Norsk kulturråd og Kunst på arbeidsplassen.

Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999. Gå til: | Digitale tekster | Nettbiblioteket
Svein Bjørkås: Skulpturer i Horten. Gå til: | forrige | forside| neste |