Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999. Gå til: | Digitale tekster | Nettbiblioteket
Svein Bjørkås: Skulpturer i Horten. Gå til: | forrige | forside| neste |

Smeden
Billedhugger Arne Vinje Gunnerud


Billedhuggeren Arne Vinje Gunnerud er opphavsmannen til “Smeden” som står på plassen foran Horten Yrkesskole. Skulpturen ble avduket i juni 1958, og avdukingen foregikk inne i trappehuset i Yrkesskolens første etasje. Her stod den inntil våren 1975, da den ble flyttet ut i friluft til sin nåværende plass. 

Det var tidligere rektor ved Horten Yrkesskole, H.G. Halvorsen som brakte “Smeden” til Horten. Han “fant” den på en Høstutstilling. Formannskapet i Horten frigjorde overskuddet fra utleie av ledige lokaler ved skolen til kunstnerisk utsmykking, og for disse pengene ble blant annet “Srneden” innkjøpt. Det hører med til historien at Halvorsen selv reiste for å hente kunstverket. På billedhuggernes steinhuggeri traff han mannen som hadde vært Gunneruds modell til skulpturen. Han hadde trebein og stod og støttet seg til sin store ambolt, akkurat som vi ser ved Yrkesskolen. 

“Smeden” er hugget i granitt, og den står på en lav sokkel i samme materiale. Med sin fortettede og stiliserte form er den typisk for Arne Vinje Gunneruds arbeider. Han former helst skulpturene sine direkte i materialet, uten å gå innenfra og ut via leire slik de fleste norske billedhuggerne praktiserer. Gunnerud beskjeftiger seg vanligvis ikke med nitide detaljer. Til tross for en meget stor produksjon, har han ikke laget nevneverdig mange portretter. De fleste arbeidene hans er som “Smeden” - overdrevet i kraft og dristighet, uten at dette går ut over den kunstneriske sannheten i skulpturene. 

“Smeden” symboliserer det skapende, og for en yrkesskole passer det godt. Det var imidlertid motstand mot kjøpet av  Gunnerud-skulpturen i -58. Mange mente at det var galt å ha en gammel smed som “gallionsfigur” foran en skole for ungdom. Likedan var det motstand mot å flytte skulpturen ut fra trappehuset til skoleplassen. Den er av lite format, og opposisjonen mente at den ville forsvinne foran den ruvende hesteskobygningen. Imidlertid synes det å være riktig at figurene nå er synlig for langt fler enn tidligere, og det var dette som var det tungtveiende argument for flyttingen. 

Arne Vinje Gunnerud er født i Drøbak i 1930. Han er utdannet ved Kunst- og Håndverkskolen og ved Statens Kunstakademi under Per Palle Storm. Han debuterte på Høstutstillingen i 1953 med en felespiller skåret i tre, og allerede da var det en alminnelig oppfatning at han var en talentfull billedskjærer. Men Gunnerud har aldri låst seg til noe bestemt materiale. Han arbeider i bronse, stein, tre og også i en rekke nye materialer. Et eksempel på sistnevnte er den praktfulle løven “Markus” som Gunnerud laget i polyester. En samstemmig kritikk ønsket seg den i hvilket som helst materiale, bare ikke polyester. 

Arne Vinje Gunnerud har i hovedsak hentet motivene sine fra sagn og eventyr, fra myter og folketro. Han er bl.a. innkjøpt av Nasjonalgalleriet.

Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999. Gå til: | Digitale tekster | Nettbiblioteket
Svein Bjørkås: Skulpturer i Horten. Gå til: | forrige | forside| neste |