Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999. Gå til: | Digitale tekster | Nettbiblioteket
Svein Bjørkås: Skulpturer i Horten. Gå til: | forrige | forside| neste |

Appell
Billedhugger Odd Hilt


Allerede i 1941 ble det fra Horten kommunes side igangsatt arbeider for å få reist et monument over krigsofrene fra Horten. l første omgang var det marinefolk fra panserskipene “Norge” og “Eidsvoll” som skulle minnes, men etter som krigen skred fram, ble det klart at monumentet over de falne måtte omfatte alle hortensere som mistet livet under den 2. verdenskrig. Arbeidet ble dermed utsatt til freden var et faktum. l 1945 ble det nedsatt en komité som skulle stå for anskaffelsen av minnestatuen, og etter endel forsinkelser ble det utlyst konkurranse mellom de tre billedhuggerne Asbjørg Borgelt, Dyre Vaa og Odd Hilt. I konkurranseprogrammet het det : “Skulpturen må være utformet slik at den står som en appell til oss selv og våre etterkommere om å kjempe videre for frihetens sak”. 

Billedhuggeren Odd Hilt vant konkurransen med sin kvinnefigur, som han nettopp kalte “Appell”. 

Skulpturen som står i det lille parkanlegget på kinobyggets østside, ble avduket den 10. september 1950, sammen med to navneplater i granitt. Odd Hilts kvinneskikkelse er utført i bronse, og den står på en granittsokkel med inskripsjonen “Alt for Norge”. 

Allerede før konkurransen ble utlyst, var det klart at monumentet over de falne skulle plasseres i den lille parken bak kinobygget. Det hårfine samspillet mellom skulptur og arkitektur er vanligvis et problem, og det kommer ofte av at de kunstneriske arbeidene blir innkjøpt uavhengig av omgivelsene de plasseres i. I tilfellet “Appell” er dette problemet unngått, og frihetskvinnen er med sin klare og kraftige form, en riktig dimensjonert forgrunn for det miljø den står i. Skulpturen har Odd Hilts typiske enkelhet og billedhuggeren har med hell klart å formidle figurens klare budskap. 

Enhver billedhuggers skrekk må være å skulle få en framstrakt arm til å virke vektløs nok. Dette har Hilt gitt seg i kast med uten helt å ha lykkes. Kvinnefiguren ser ut til å streve fælt med å holde oppe sin fremadstrebende høyrearm. 

Horten kommune skal ha anstrengt seg adskillig for å finne den beste plassen til monumentet over de falne. Dette har man til en viss grad lykkes med, men det er grunn til å tro at man i 1950 regnet med at trafikken forbi skulpturen skulle bli langt større enn den er i dag. 

Odd Hilt er født i 1915, og ved siden av utdannelse ved Kunst- og Håndverksskolen og Kunstakademiet under professor Rasmussen, har han vært elev av Ossip Zadkine i Paris. Han har hatt en hel rekke større offentlige oppdrag, og heriblant kan nevnes at han i mange år har vært engasjert i restaureringsarbeidet ved Nidarosdomen, hvor han står bak bortimot 40 skulpturer. Som en rød tråd i arbeidene til Hilt har han tilstrebet en forening mellom uaffektert realisme og kunstnerisk uttrykk. Han arbeider hovedsakelig i stein og bronse. 

Odd Hilt er ved siden av å være representert i Nasjonalgalleriet, å finne i en rekke av de faste galleriene i Norge.

Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999. Gå til: | Digitale tekster | Nettbiblioteket
Svein Bjørkås: Skulpturer i Horten. Gå til: | forrige | forside| neste |