Høgskolen i Vestfold, 2000  Gå til: | Biblioteket | Digitale tekster 

Rudolf Nilsen - sentral norsk arbeiderlyriker

av Lars Egeland

Rudolf Nilsen ble født i 1901 i en arbeiderfamilie på østkanten i Oslo. Han ble politisk aktiv og medlem i Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund i 1919. Ved partisplittelsen i 1923 ble han medlem i Norges Kommunistiske Parti, hvor han var medlem til sin død. 

Rudolf Nilsens skribentvirksomhet begynte mens han gikk i gymnaset. Han skrev artikler med revolusjonært innhold i gymnasiastbaldet "De unges forbund". Seinere skrev han i bladet Rebell, redigerte bladet 1.mai og var fra 1923-26 journalist i NKP-organet Norges Kommunistblad. I tillegg skrev han artikler, petiter og dikt som ble offentliggjort i en rekke andre blader og tidsskrifter. 

Rudolf Nilsen er sammen med Thorleif Auerdal  en av "de unge døde". De to tilhører sammen med Arne Paasche Aasen, de fremste arbeiderlyrikerne på 1920-30-tallet. Rudolf Nilsen døde  av tuberkulose i Frankrike, på veg hjem fra Spania. Urnen med asken hans ble smuglet hjem av to kamerater. 

Litterær produksjon
Rudolf Nilsen hadde en stor produksjon av noveller, reiseskildringer, dikt og petiter i en rekke tidsskrifter og aviser, gjerne skrevet under pseudonymet "Rulle". 
I 1925 kom hans første diktsamling, "På stengrunn". Diktsamlinga fikk god kritikk også utenom den revolusjonære arbeiderbevegelsen. God mottakelse fikk også "På gjensyn" som kom allerede året etter. Etter at han døde ble endel dikt gitt ut posthumt i samlingen "Hverdagen" (1929)

Rudolf Nilsen var byens dikter, og først og fremst skriver han om arbeiderstrøkene øst for elva. Han skriver om mursteinsgårdene, om gråheten i gatene, men også om bjørkene som springer ut om våren og sommeren som skaper lengsel blant folket i gråbeingårdene. Han skildrer dagliglivet også med varme, inderlighet og humor. Det kan være nok å et nevne dikt som "Nr.13" . Men hele tida er hans revolusjonære, kommunistiske budskap klart. Tydeligst kommer det kanskje fram i diktet "Revolusjonens røst". 

I den siste samlinga er det tatt med en del dikt skrevet på reiser: Entusiastiske dikt om den nye Sovjet-staten og skildringer fra Moskva, og fra en sydfransk fiskerlandsby. Her finner vi også dikt skrevet til streikende engelske arbeidere og om barnearbeid i Shanghai. 

Rudolf Nilsens har kommet ut i flere utgaver seinere, samlede utgaver og utgaver hvor en del dikt ikke er med. Kvaliteten på diktene hans varierer fra det tradisjonelle til det helt ypperste. Ved Høgskolen i Vestfold har vi valgt å publisere de tre diktsamlingene slik de ble utgitt første gang.
 

Høgskolen i Vestfold, 2000 Gå til: | Toppen av sida | Biblioteket | Digitale tekster