Rudolf Nilsen: På gjensyn 
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000.
Gå til: | Innholdsfortegnelse | Nettbiblioteket | Digitale tekster

Kampen mot City 

  I anledning av generalstreiken i England  

  Hallo kamerater! Vår stemme er svak, 
  og sjøen som skiller går høi. 
  Men kan dere høre for brenningens brak 
  den fjerne og brusende støi? 
  Det er vi, kamerater, som roper til dere: 
  - Hold ut, dere kjemper for flere!  

  Britannia har hersket så lenge på hav - 
  og dere grov skibenes kull. 
  Og fant dere døden i grubenes grav, 
  så fant bankierene gull. 
  Gi dem "bankholiday" alle sammen! 
  Gud Mammon bevare dem, amen!  

  Mens prinsen av Wales drog om jord på sin yacht 
  og så på imperiets land, 
  lå hundrede døde og fløt i en sjakt 
  som måtte bli satt under vann.. 
  Mon prinsen vil fryse i angst ved sin sjels 
  forunderede gys: "Har de reist seg i Wales?"  

  "Det svarteste England har reist sig til kamp 
  og stanset hvert tog og hver bil? 
  Imperiet er truet av pøbel og ramp ?" 
  Han syster det av med et smil. 
  Men se på dem, prins, ja betrakt denne skaren: 
  det er Hans Majestet Proletaren!  

  Det svarteste England har reist sig til kamp 
  og himlen i Lancashire ler! 
  Nu skyes den ikke av røk og av damp, 
  og sotfiller sner ikke mer! 
  Saklatvala sår oprør blandt avgrunnens folk. 
  Men Baldwin har trukket sin dolk.  

  Og Tommy i London har gått fra sin buss 
  og Geordie i Wales sine kull. 
  Der kan ikke lastes en tonn uten kluss 
  i Loverpool, Bristol og Hull! 
  Oceanene ligger snart stille og suser 
  i drømme om fortidens flytende huser!  

  Men stillheten høres av sort og av gul 
  som treller som pakkdyr og hest 
  Med fart som de flyvende rickshawhjul 
  går kuliens tanker mot vest! 
  På Ceylons plantasjer, i Kaplandets gruber 
  flyr ropet fra tusener struper.  
  I Moskva går hundrede tusen i tog 
  til møte ved Lenins grav. 
  Det flammer fra faner på alleslags sprog 
  en hilsen til dem over hav! 
  Og radiotårnet har hundrede jern 
  i ilden for Komintern.  

  Hallo kamerater i trelldom og nød, 
  vi slutter en kjede om jord! 
  Vi kjemper for mer enn det daglige brød - 
  og her er vår hånd og vårt ord: 
  Hvert slag dere slår er et slag fra oss alle, 
  at City må vakle og falle! 
    
 

   

Rudolf Nilsen: På gjensyn . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000.
Gå til: | Toppen av sida  | Innholdsfortegnelsen | Nettbiblioteket | Digitale tekster