Rudolf Nilsen: På gjensyn
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000.
Gå til: | Innholdsfortegnelse | Nettbiblioteket | Digitale tekster
 

Engelske socialister

Efter generalstreiken

Nu vask Eders hender! Ta på Eder jakken,
     MacDonald og Thomas og Henderson!
Nu ligger han rolig med kniven i nakken,
     den tosk! La ham bare bli liggende sånn.

Han regnet nok feil da han stolte på Eder
     MacDonald og Thomas og Henderson!
Som nogen av Eder var oprørsleder -
     I kongens ministre i holdning og ånd!

Tillykke med dåden, I frelste imperiet,
     MacDonald og Thomas og Henderson!
Og jobben var hård, I fortjener en ferie,
     men først må I kysse hr. Baldwins hånd.

Britannia er stolt av så prektige sønner,
     MacDonald og Thomas og Henderson!
I vet nok hvorledes de mektige lønner
     I venner av orden og - ordensbånd!
 

Rudolf Nilsen: På gjensyn . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000.
Gå til: | Toppen av sida  | Innholdsfortegnelsen | Nettbiblioteket | Digitale tekster