Rudolf Nilsen: På gjensyn
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000.
Gå til: | Innholdsfortegnelse | Nettbiblioteket | Digitale tekster

Blått og gyllent

Så blå og myk, så rik på løfter 
er natten over Moskva by 
som lå den blyg og skjulte noget, 
sin deilige, den gylne gry, 
i tunge, bløte silketepper 
som først glir bort på fjerne stepper. 

Og blått er Kreml når det sover: 
hver kuppelblomst har lukket sig. 
De våkner først i morgen tidlig,.                                         
når solen ser dem på sin vei. 
Da vil de blomstre ut og lyne 
den høie solen rett i synet! 
 
- Min pike hør på dette dype:
så blå som denne natten var! 
Og blåt er blikket som jeg møter, 
de unge Øines tause svar. 
Men det er gyllen glød å finne 
langt innenfor den blåe hinne! 
 

 

Rudolf Nilsen: På gjensyn . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000.
Gå til: | Toppen av sida  | Innholdsfortegnelsen | Nettbiblioteket | Digitale tekster