Rudolf Nilsen: Hverdagen. 
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2000.
Gå til: | Nettbiblioteket | Digitale tekster

ARBEIDSLØS JUL IGJEN 

Ifjor fikk vi tyve kroner. 
O jule-idyll! 
Hvor gode var ikke de herrer ifjor 
for Frelserens skyld. 

Ifjor fikk vi tyve kroner 
å feire hans komme med. 
Det skjærer dem ennu i hjertet 
å tenke på det: 

"Det var å sy bløte puter 
til dranker og dovenpels. 
Iår må vi handle med Kristus: 
Gå ut og frels! 

Ja, lader oss alle bede 
om iver og styrke fra Ham, 
så ikke vi frister en eneste sjel 
til last og skam!> 

I fjor fikk vi tyve kroner
til måltid og juletre.
I år har vi bare det glade budskap
å trøste oss med.

Men skulle de herrer forsøke
enn mer å frelse oss -:
å, måtte vi ligne den røver på korset
som døde i naken tross!
 
 

Gå til: | Toppen | Innholdsfortegnelse | Forside |