Barndom
av Inger Johanne
(Dikken Zwilgmeyer)

Innhold:
Skolehistorier
I Tobiesens stasstue
Da vi kjørte med Simon Krappeto
På Peckells høiloft
Da jeg lå i Melbølen
Toldinspektørens Knepkake
Magrete Kind
Olaugs selskap
Oppe hos Porsvolds
Hvorledes jeg faldt ut med Urmaker Krause


Inger Johanne-bøkene

Vev-utgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 1999.
 Basert på Mindeutgave, Bergen: Fr. Nygaards forlag, 1916.