INGER-JOHANNE-BØKERNE
AV
INGER JOHANNE
(Dikken Zwilgmeyer)
 

Barndom    Morsomme dage    Syvstjernen

Innhold:
Barndom
Morsomme dage
Syvstjernen

Vev-utgave: Tønsberg : Høgskolen i Vestfold, 1999.
Basert på Mindeutgave, Bergen: Fr. Nygaards forlag, 1916.