Illustrasjonsbanner - velkommen til Biblioteket ved Høgskolen i Vestfold Nyheter, aktuelt og tips
Biblioteket
Høgskolen i Vestfold (HVE)
 
HVE > Biblioteket > Finn informasjon
Bibsys/HVEMitt Bibsys - Forskdok -  Bibsys emneportalen
 

Biblioteket - Borre:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.borre@hive.no
   Telefon: 33 03 11 45

Biblioteket - Eik:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: bib.eik@hive.no
   Telefon: 33 03 13 30

Kopisenteret:
   Boks 2243, N-3103 Tønsberg
   E-post: kopisenteret@hive.no
   Telefon: 33 03 10 85

Sist oppdatert:
   1. sept. 2008
   nettbibl@hive.no
    

 
Finne bøker? Husk (Bibsys/HVE)
 
   

. Finn informasjon

Generelle artikkelbaser:

Norart - Nasjonalbibliotekets database med referanser til artikler fra ca. 375 norske tidsskrifter og årbøker.

Academic Search Premier via EbscoHost Kun for HVE - Nesten 4.500 tidsskrifter i fulltekst, hvorav over 3.500 er fagfellevurdert, innen de fleste akademiske fag.
Klikk på “Search tips” for søkeveiledning. De fleste artiklene presenteres i både HTML og PDF. Flere tidsskrifter har karantene for nyere artikler (3 mnd. til et år). I tillegg kan du søke i abstracts fra over 7.000 titler. (Noen av fulltekstartiklene leveres kun i PDF-format)

ATEKST Kun for HVE - artikler fra NTB og de største norske avisene.

ISI Kun for HVE ISI-basene inneholder referanser til artikler fra flere tusen vitenskapelige tidsskrift, flest engelskspråklige. De fleste artiklene har også sammendrag.

ScienceDirect Kun for HVE Fulltekst artikkeldatabase fra over 1800 tidsskrifter spesielt innen realfag og helsefag. (Elsevier)

Wiley InterScience (tidl. Synergy) Kun for HVE Fulltekst artikkeldatabase fra nesten 800 tidsskrifter innen de fleste fagområder (Blackwell Science, Munksgaard m.fl.)

Idunn.no Kun for HVE Fulltekstbase med artikler fra over 30 norske tidsskrifter (Universitetsforlaget).

DOAJ - Tjeneste med tilgang til kvalitetssikrede gratis fulltekst tidsskrifter på nettet. Nå finnes over 3000 tidsskrifter registrert, ca. 1000 av dem er søkbare på artikkelnivå (dette tallet øker stadig). Vevstedet er drevet av Lunds Universitets Bibliotek.

Se «Tidsskrifter og artikler» for flere tjenester for artikkelsøking.

Søkemaskiner:

Google - Den største søkemaskinen på internett nå. Legg merke til de gode søkemulighetene som ligger under "Advanced Search".
Google Scholar - en variant av Google tilpasset akademiske/vitenskapelige publikasjoner. Har en del lenker til artikkelbaser, noe man ikke finner i den «vanlige» Google.

Yahoo - en av de to største på nettet for tiden. Du søker på internett i det samme skjermbildet som det velkjente emnehierarkiet finnes. Har omfattende søk etter video.

Live Search (MSN Search) - Microsofts søkemaskin, den nyeste blant de store søkemaskinene. MSN-utgaven har gratis inngang til leksikonet Encarta fra søkebildet. Live har også fått en funksjon for søk innen akademiske områder.

Ask.com - tidl. Ask Jeeves - mindre «selvstendig» søkemaskin, nyttig som alternativ til de store. Samarbeider med Wikipedia.

Scirus - akademisk søkemaskin som både søker på internett og i artikkelbaser.

De tidligere søkemaskinene Alltheweb og AltaVista eksisterer fremdeles, men søker i databasen til Yahoo. Tilsvarende gjelder for mange eldre søketjenester som f.eks HotBot - disse blir kjøpt opp og bruker basene til de store leverandørene.

Emnekataloger - kvalitetssikra:

Bibsys emneportalenEmneportalen - Bibsys emneportal er et samarbeid mellom universiteter og høgskoler i Norge. Emnemessig er det en generell emneportal i den forstand at den omfatter fag og emner som det blir undervist i ved norske universiteter og høgskoler

Detektor - Deichmanske biblioteks emneportal.

Bubl - samling med lenker fra engelske bibliotek. Hovedvekt på europeiske ressurser. Ikke oppdatert for tiden - vi håper den kommer tilbake.

Bibliotekernes netguide - danske folkebiblioteks lenkesamling.

Librarians index to the internet - University of Californias lenkesamling

Andre gode startsteder:

ABC startsiden - Sesam - Yahoo - Open Directory - Kvasir

Lenkene sist sjekket 02.10.07

 

Snarveier:

Bibsys emneportalenEmneportalen

ATEKST Kun for HVE
Academic Search Premier fulltekst artikkelsøk Kun for HVE
DOAJ
Idunn fulltekst (norsk) Kun for HVE
ISI Kun for HVE
Norart Kun for HVE
ScienceDirect fulltekst artikkelsøk Kun for HVE
Wiley Interscience (tidl. Synergy) fulltekst artikkelsøk Kun for HVE

Google
Google Scholar
Live Search (MSN Search)
Yahoo
Scirus

Bubl
Detektor
Emneportalen
LII
Netguiden

ABC startsiden

Kvasir
Open Directory
Yahoo

Høgskoler og universitet i Norge

Vestfold.com
Vestfoldavisene

Kun for HVE = kun for HVE (se informasjon om innlogging hjemmefra)

 
Høgskolen i Vestfold   -   Biblioteket   -   Toppen av siden  
sjekk lenker (intern)