Høgskolen i Vestfold Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap : HUT-Hum 

Samling av RLE-gjenstander
[ Forside ]   [ Vis alle gjenstander, sortert: Hovedreligion : Alfabetisk ]

RLE-skapet - klikk for å forstørre bildet
RLE-skapet ved HiVe-biblioteket
(Klikk på bildet for å forstørre til 600 x 975 pixler, 125 kB)
 

Om samlingen

Samlingen inneholder typiske rituelle og symbolske gjenstander fra de store verdensreligionene. Samlingen er resultatet av et samarbeid mellom HiVe-biblioteket og Institutt for humanistiske fag og samfunnsfagdidaktikk ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (tidligere Avd. for lærerutdanning).

Basen inneholder i dag 68 gjenstander, fordelt slik:

Gjenstandene er registrert i Bibsys og kan lånes.
Se også Bibsys/HIVE: litteratur om religiøse gjenstander

Faglig kontaktperson:
Geir.Winje@hive.no, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Institutt for humanistiske fag og samfunnsfagdidaktikk
Teknisk ansvar:
Kjell.O.Jahr@hive.no, biblioteket

Gjenstandene er skaffet fra Articles of Faith, England

   
Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap : HUT-Hum


[ Samling av RLE-gjenstander - forside ]
Basen sist oppdatert: 1.2.2002